Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí přátelé školy ,

 

Vítáme vás a vaše děti v novém školním roce 2009-2010 . Hned v úvodu bychom rádi rekapitulovali  pozitivní změny , ke kterým na naší škole došlo :

 

1. S velkou radostí vítáme znovuobnovení provozu  naší školní kuchyně a jídelny , pod

     vedením naší původní paní kuchařky .

 

2. Jak jste jistě zaznamenali došlo k hladkému rozběhnutí provozu MŠ v prostorách naší

    školní budovy . Jedná se o hostující MŠ  „U zásobní zahrady“ , která u nás bude do     

    dokončení rekonstrukce budovy vlastní  /předpokládané dokončení jaro 2010 /

 

    Nezbývá si než přát , aby činnost naší vlastní MŠ probíhala stejně hladce a ke spokojenosti

    všech.

 

 

Co nás čeká …. :

 

4.12. 2009  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v prostorách školy

16.12.2009  Den otevřených dveří  a jarmark

                     Rodiče spolu s nastávajícími prvňáčky i ostatní zájemci jsou v tento den zváni už

                     na 8. hodinu ráno k návštěvě ve vyučovacích hodinách. Od 14. hodin pak bude     

                     probíhat prohlídka školy s pohoštěním  a následně programem v tělocvičně 

                      /viz  pozvánka /

 

17.12. 2009  VÁNOČNÍ LIDOVÉ ZVYKY / Křesťanské sdružení / , vánoční besídka v

                       družině

 -----------------------     rok 2010    ------------------------------------------              7.1. 2010  volba a korunovace krále a královny  pro šk. r. 2009/2010

Schůzka  26.11. 09  Žerotínka o.s.

-----------------------------------------------

přítomní :  Tušlová, Černá , Michálková , Horská ,  Hrušková, Nohová , Hřebenová , Soukupová ,Džadoňová , Korecký.

1. zpráva z Rady školy na ZŠ Chelčického  /pí. Tušlová , pí.uč. Soukupová /

                     -  zápis do MŠ už v následujícím roce, výměna výdejního  pultu v jídelně 

 

2. zpráva ze schůzky s vedením školy  

                   - peníze z M3TV na školní pomůcky , investovat do konce prosince ,   

                     požadavek školy  - počítače          

 

3. DOD + jarmark  - volný přístup do vyučovacích hodin už od rána

                               - od 14,00 prohlídka školy , pohoštění , jarmark

                               - od 16,00  program v tělocvičně

 

4. celoroční tématická aktivita  (iniciativa , koordinátor M.Horská */ )

                                - 5. tř. připraví vystoupení pro ostatní třídy, následuje volba krále a

                                    královny, korunovace .

                                 -  doprovodné činnosti v jednotlivých třídách / tvorba vlastních erbů ,

                                      příprava a průběžné dotváření nástěnky o Kralu IV , …….etc/

 

/ 5. článek o volbě krále a královny a snímky z korunovace do Radničních novin  - zkusí vyjednat pí. Černá /  

*/  martina.horska@bontonland.cz

          - pro všechny zájemce , kteří budou ochotní podílet se na přípravě

V Žerotínce na Hromnice bude o třídu více.

Dne 2.února 2009 Vás zveme na Hromnicový pochod s lampióny,

Místo a čas upřesníme.

www.zerotinka.estranky.cz

Základní škola Chelčického                                               Praha, 24. 11. 2008

Praha 3

Vedení kuchyně

Stravování na ZŠ Žerotínova - petice

            Na základě sloučení dvou ZŠ – Žerotínova a Chelčického, došlo ke změnám ve způsobu stravování na zdejší škole. Zřejmě z titulu, že se jedná o detašované pracoviště, se přestalo v kuchyni této školy vařit jídla jsou dovážena z kuchyně Chelčického.

 

            Z ohlasů dětí i zaměstnanců školy je po několika měsících této změny patrné, že došlo ke zhoršení kvality stravování. Nepomohlo ani to, že si nyní lze vybrat ze dvou jídel. V porovnání s minulým stavem, kdy byla plně v provozu kuchyně Žerotínova, jídla nejsou chutná a děti i dospělí je vracejí. Obvykle si stěžují na velký obsah soli i jiných dochucovadel (především u polévek), na menší porce, děti prakticky vůbec nedostávají ovoce (oproti minulosti), názvy jídel mnohdy nic neříkají (což komplikuje výběr) apod.

Žádáme Vás o vyjádření k této situaci i s ohledem k tomu, že podobný názor na toto stravování již vyjádřili zaměstnanci ZŠ Chelčického ve svém dopise, nejedná se tedy pouze o stanovisko dále podepsaných. Vaši odpověď zaměstnancům ZŠ Chelčického máme k dispozici. Chápeme úskalí spojená se přípravou školní stravy, ovšem zde se  opět nabízí srovnání s předchozí situací, kdy jídla byla připravována v kuchyni ZŠ Žerotínova., kde chutnost jídel ale byla mnohem lepší a děti nechodili domů nedojedené.

Můžete se také vyjádřit k tomu, zda jsou dětem podávány instantní polévky?

            Zároveň Vás žádáme o informaci, zda neuvažujete o opětovném plném provozu kuchyně ZŠ Žerotínova, případně v jakém termínu.

Podpisy jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu.

 

                                       Bulletin 9-10/2008

Dovolte , abychom vás jménem občanského sdružení Žerotínka přivítali ve školním roce 2008/2009. Nyní už v pozici sloučené školy , která aktuálně zajišťuje výuku na I.stupni a ve výhledu připojí provozování MŠ. Věříme, že zářijový start vašich dětí proběhl úspěšně. Jistě jste zaznamenali řadu kroužků , které díky aktivitě učitelského kolektivu i kolektivu vychovatelek , byly nabídnuty vašim dětem už zkraje roku .

 

Rádi bychom pozdravili i rodiče dětí II. stupně , které v tomto školním roce pokračují ve výuce na ZŠ Chelčického , nebo na školách jiných . I vašim dětem přejeme v tomto školním roce aby se dobře vyrovnaly se změnou , kterou musely absolvovat . I s nimi bychom prostřednictvím naší školy rádi zůstali v kontaktu.

 

 stalo se….:

---------------

Setkání na závěr školního roku 07/08

V prvním červnovém týdnu jsme se sešli společně s nastávajícími prvňáčky , jejich rodiči a s žáky všech 9 tříd na rozloučení se školním rokem. Akce byla vyplněna kulturním programem a pohoštěním / z příspěvků vás rodičů /. Rozloučili jsme se s odcházejícími žáky II. stupně a poděkovali učitelům, kteří školu opouštěli. Přes nepřízeň počasí a poněkud stísněné společné prostory  proběhlo setkání úspěšně. Rádi bychom z tohoto setkání na závěr školního roku udělali do budoucna tradici , kdy je příležitost setkat se neformálně s ostatními rodiči a učiteli.

 

Almanach  „Žerotínova 1907 – 2007“

Ke konci školního roku se nám podařilo vytvořit Almanach ke 100. výročí založení školy. Bohužel vlastní realizace měla několikatýdenní skluz a objednané výtisky byly doručeny až během 1. prázdninového měsíce. Almanach byl vytvořen z textu o historii školy , z textů několika slohových prací /získaných prostřednictvím pí. ředitelky / a z textů žáků 8. ročníku , které reflektovaly , překvapivě osobitým způsobem , zrušení II. stupně a přechod na jinou školu / tyto texty vznikly zásluhou pí. uč. Jebavé /. Almanach byl uzavřen  několika ukázkami z tvorby žáků I. stupně. Ukázka almanachu bude k dispozici během třídních schůzek u třídních učitelů , následně u pí. ředitelky Markvartové. Pro zájemce je možné doobjednat dotisk vždy po 10 kusech .


Připojte se …..

------------------------

Občanské sdružení Žerotínka se na své poslední schůzce dohodlo na následujícím:


  1. Vyzýváme rodiče všech žáků „ZŠ Žerotínova“ k dobrovolnému příspěvku do fondu sdružení ve výši 200 Kč . Peníze budou vybírány prostřednictvím  třídních učitelů a poté shromažďovány na účtu sdružení.


  2.  Vyzýváme rodiče, aby ve všech třídách zvolili svoje zástupce, prostřednictvím kterých by bylo rozhodováno o nakládání s vybranými prostředky.
 

 

Jsme si vědomi , že částky, které takto vzniknou budou velmi omezené , tedy naše ambice bude přispět z těchto prostředků na společenské akce pořádané školou - mikulášská, vánoční besídky, dětský den, různé družinové akce .

Dosud vybrané a použité prostředky jsou zdokumentovány v účetní knize , která je k nahlédnutí u pokladníka sdružení pí . Tušlové. / Její zkrácená verze, pokud čas dovolí, bude výhledově zveřejněna i na našem webu. /

Vítáme jakoukoli iniciativu z řad rodičů, a jsme zcela otevřeni návrhům a vizím, které byste chtěli prostřednictvím občanského sdružení realizovat. Žerotínka o.s. vzniklo na základě iniciativy proti zrušení ZŠ Žerotínova. Představuje prostor, ve kterém může probíhat spolupráce mezi rodiči a školou ,intenzita této spolupráce závisí jednoznačně na iniciativě nás rodičů a naší chuti dále podporovat školu našich dětí .


                                                                                             Žerotínka o.s.